కవితలు

(April,2020)

ఎడిటోరియల్ బోర్డు

గౌరవ సంపాదకులు :            ప్రొ. కాత్యాయనీ విద్మహే

సంపాదకులు :                           వంగాల సంపత్ రెడ్డి 

సంపాదక వర్గం :                       దాసరి మల్లయ్య

                                                             ఉప్పులేటి సదయ్య

న్యాయ సలహాదారులు :     ఈదుల మల్లయ్య

పోరాడుతూనే ఉంటాం...

కరోనా...నువు

మా ముక్కుల్లో చేరకముందే

మా డొక్కల్లో

ఆకలి వైరస్ ఉంది

మా బ్రతుకుల్లో

కుల,మత వైరస్ ఉంది

 

కొత్తగా మేం భయపడేదేమి  లేదు

ఎన్నో ఏండ్లుగా

అవమానాల్ని భరిస్తూ

తిండిలేక

నాడు రేగడి మట్టి బుక్కినం

నేడు గడ్డి తింటూ

చస్తూ బ్రతుకుతున్నాం...

 

అమెరికా దోపిడోల్లు

ఈ దేశమొచ్చినప్పుడు

గోడల చాటున

దాచిపెట్టబడినం...

కనిపించని  నువు మాత్రం

మేమింకా ఈ దేశంలోనే

ప్రాణాలతోనే ఉన్నామని

అగుపించేలా చేశావ్...

ఈ దేశ పాలకులను

ప్రజా పీడకులుగా

ప్రపంచం కళ్లెదుట

పరిచావ్...

ఈ భూమిపై

దేవుడు దెయ్యం లేదని

తేల్చేశావ్...

ఇంకా మొక్కేటి మూర్ఖుల జూసి

'ఛీ' అన్నావ్...

 

కరోనా...

మేమెవరో నీకైనా తెలుసా

అడుక్కునే వాళ్ళం...

రోజూ వారి అడ్డా కూలోళ్లం...

కార్మికులం ఉత్పత్తి శ్రామికులం...

ఆత్మగౌరవ పతాకలం....

 

మేం ఆకలని అరిస్తే

అజ్ఞానాన్ని నింపారు

పనికి తగిన జీతమడిగితే

అవమానించారూ

అన్యాయమిదంటే

శిక్షించారు...

ప్రశ్నించడం మా హక్కంటే

దేశద్రోహులన్నారు...

మా పాలకులు నియంతలు

చంపడంలో నీ'యంతే'

మాకెలాగు తప్పదు.

 

కరోనా ...

నేటికి ఆకలితోనే ఉన్నాం

సామాజికంగా దూరంగానే ఉన్నాం

మా ఆకలి తీరేదాకా

అవమానాలు పోయేదాకా

పోరాడుతూనే ఉంటాం

 

మా ప్రాణాలు

నీ వంతో

ఆకలి వంతో

కుల మత వైరస్ వంతో

మేమైతే బ్రతికేందుకే పోరాడుతాం...


ఈ సంచికలో...                     

May 2021

    ఇంటర్వ్యూలు

ఇతర పత్రికలు