కవితలు

(May,2020)

ఎడిటోరియల్ బోర్డు

గౌరవ సంపాదకులు :            ప్రొ. కాత్యాయనీ విద్మహే

సంపాదకులు :                           వంగాల సంపత్ రెడ్డి 

సంపాదక వర్గం :                       దాసరి మల్లయ్య

                                                             ఉప్పులేటి సదయ్య

న్యాయ సలహాదారులు :     ఈదుల మల్లయ్య

మనిషిగా!

మీరే మతంతో చూసిన

నాకైతే ఏ మతము లేదు

మీరే కులంతో చూసిన

నేనే కులానికి చెందను

కాని

మానవత్వంలో

మీ అందరికంటే

ముందున్నవాన్ని

నేను సైన్‍టిస్టుని

నేను డాక్టర్ని

మీ దేవుల్లంత

తలుపుల వెనకాలే

వుండిపోయారు

నేను మీ కోసం

తలుపులు తెరుచుకొని

వస్తున్నాను మనిషిగా

కరోనాను పెకిలిస్తూ

మరణాన్ని ఎదిరిస్తూ


ఈ సంచికలో...                     

Jan 2021

ఇతర పత్రికలు