కవితలు

(May,2020)

ఎడిటోరియల్ బోర్డు

గౌరవ సంపాదకులు :            ప్రొ. కాత్యాయనీ విద్మహే

సంపాదకులు :                           వంగాల సంపత్ రెడ్డి 

సంపాదక వర్గం :                       దాసరి మల్లయ్య

                                                             ఉప్పులేటి సదయ్య

న్యాయ సలహాదారులు :     ఈదుల మల్లయ్య

ఒకే ప్రశ్న ఒకే సమాధానంకై 

రేపు ఎలాగుంటది

ఒక్కటే ప్రశ్న

సమాధానాలు మాత్రం

వేరేందుకో?

 

రేపు నిన్నటికంటే

దుర్మార్గంగా ఉంటది

కష్టంగా ఉంటది

ఆకలితో ఉంటది

అవమానాలతో ఉంటది

భూమి తమలో

కలుపేసుకోవచ్చు కూడా

-ఓ పేదోడు

 

నష్టంగా ఉంటది

కష్టమేమీ కాదు

ఆకలి అంచుకు రాదు

అవమానాల ఊసుండదు

చావునే చంపొచ్చు

-ఓ ధనికుడు

 

మార్పు నిత్యం

జగమెరిగిన సత్యం

మనిషి ప్రకృతిని జయించాడు

ప్రకృతిలో ఓడిపోయాడు

సింగల్ నైట్ లో జరుగలేదేది

భూమి పుట్టుకకి

జీవి పుట్టుకకి

మనిషిగా రూపంతరీకరణకి

భాషకు భావాలకు

 

మతం గెలిచింది

సైన్సు ఓడింది

మతం గుట్టు రట్టయ్యింది

సైన్సు లేచి నిలిచింది

త్యాగాలు కోటనుకోట్లు

ఒక ప్రశ్నకి

ఒక్కటే సమాధానంకై

 

పాత సాంప్రదాయాలు

పాతిబెట్టబడ్డాయి

ప్రగతిశీల భావాలు

విశ్వ వ్యాప్తమయ్యాయి

ఆ ప్రశ్నతోనే

 

ప్రశ్నేప్పుడూ శాస్ర్తీయమే

ఒకే సమాధానాంకై

మనుషుల్లో సమానత్వం లేదు

వారి ఆలోచనల్లో కూడా

సమాదానాలందుకే వేర్వేరూ

 

నిజంగా

మనుషులమైతే

ఒకే ప్రశ్నకి ఒకే సమాధానంకై

కలబడదాం

రేపటికై

నిలబడదాం

సమనత్వంకై


ఈ సంచికలో...                     

May 2021

    ఇంటర్వ్యూలు

ఇతర పత్రికలు