కవితలు

(May,2020)

ఎడిటోరియల్ బోర్డు

గౌరవ సంపాదకులు :            ప్రొ. కాత్యాయనీ విద్మహే

సంపాదకులు :                           వంగాల సంపత్ రెడ్డి 

సంపాదక వర్గం :                       దాసరి మల్లయ్య

                                                             ఉప్పులేటి సదయ్య

న్యాయ సలహాదారులు :     ఈదుల మల్లయ్య

ప్రేమానంతర ప్రేమ

రోజు  వస్తుంది

  రోజు  ఆనందంతో  సంతోషంతో

నిన్ను నువ్వే కలుసు కుంటావు.

నీ గుమ్మం లోనే  

నిన్ను నువ్వే పలకరించు కుంటావు

నీ అద్దంలోనే నిన్ను నువ్వు చూసి నవ్వుకుంటావు

 

అతన్ని  దగ్గరగా  కూర్చోమంటావు

తినమంటావు

అపరిచితునితో

నువ్వు తప్పక ప్రేమలో పడతావు

అతనెవరో కాదు నీవే

అతన్ని నీవు

తినమంటావు,తాగమంటావు.

నీ హృదయమే అర్పిస్తావు.

 

అపరిచితుడైతే నిన్ను ప్రేమించాడో

నీ జీవితమంతా

ఎవరి కోసమైతే అతన్ని నిర్లక్ష్యం చేసావో

ఎవరైతే నిన్ను నిజంగా హృదయపూర్వకంగా

తెలుసుకున్నారో

పుస్తకాల అల్మారలోని ప్రేమలేఖల్ని బయటకు తీయి

 

ఫోటోలను చూడు 

నిరాశ ప్రతులను చదువు

అద్దంలో కనిపించే

నీ మూర్తిని మెల్లగా ఒలుచుకో

ఇక నైన నిశ్చింతగా కూర్చో ...

ఇప్పటికైనా నీ జీవితాన్ని ఆస్వాదించే ప్రయత్నం చేయి 

 

(నోబెల్ పురస్కార గ్రహీత వాల్కాట్ కవిత Love after Love కు స్వేచ్చానువాదం)


ఈ సంచికలో...                     

Sep 2022

    ఇంటర్వ్యూలు

ఇతర పత్రికలు