కవితలు

(May,2020)

ఎడిటోరియల్ బోర్డు

గౌరవ సంపాదకులు :            ప్రొ. కాత్యాయనీ విద్మహే

సంపాదకులు :                           వంగాల సంపత్ రెడ్డి 

సంపాదక వర్గం :                       దాసరి మల్లయ్య

                                                             ఉప్పులేటి సదయ్య

న్యాయ సలహాదారులు :     ఈదుల మల్లయ్య

ఆలోచనల ధార 

ఇక్కడ మట్టికి తప్ప

మనిషికి విలువ లేదు

అణిచివేతకి తప్ప

ఆలోచనకు అవకాశం లేదు

 

ప్రశ్నిస్తే నక్సలైటని

భిన్న స్వరాన్ని వినిపిస్తే

దేశ ద్రోహుణ్ణి చేస్తుంది నా దేశం

 

ఇనుప సంకెళ్లు జైలు గోడలు

మనుషులను బంధించగలవు గానీ

వారి ఆలోచనలని ఆపలేవని

తెలియని కుంచిత మనస్కులు

ఈ దేశ పాలకులు

 

ఆలోచనలని అంతం చేద్దామనుకుంటున్నారేమో

ఆలోచించే అన్ని మస్తీష్కాలలో

అవి విస్ఫోటనం చెందగలవు

 

నిర్బంధిస్తే...

నిరాశ నిస్పృహలతో

నీ దారికొస్తారని ఆశేమో నీది

అయితే...మీదోట్టి భ్రమ

 

వారక్కడ నూతన సమాజాన్ని

స్వప్నినిస్తున్నారు

సమ సమాజ స్థాపనకై కొత్త ఆలోచనలు చేస్తున్నారు

 

వారి ఆలోచనల ధార గాలితో కలిసి

సమాజంతో సంభాసిస్తుంది

 

మాతో సంభాషించే ఆ గాలిని

ఆపగలరేమో ప్రయత్నించి చూడండి

మీదొట్టి వ్యర్థ ప్రయత్నమని తప్పక తెలుస్తుంది...

 


ఈ సంచికలో...                     

Jul 2021

ఇతర పత్రికలు