కవితలు

(May,2020)

ఎడిటోరియల్ బోర్డు

గౌరవ సంపాదకులు :            ప్రొ. కాత్యాయనీ విద్మహే

సంపాదకులు :                           వంగాల సంపత్ రెడ్డి 

సంపాదక వర్గం :                       దాసరి మల్లయ్య

                                                             ఉప్పులేటి సదయ్య

న్యాయ సలహాదారులు :     ఈదుల మల్లయ్య

వాళ్లు వెళ్లిపోతున్నారు

ఆకలితో

దాహంతో

అలసటతో

కండ్లల్ల నీళ్లతో

వాళ్ళు వెళ్లిపోతున్నారు

 

సంకనపిల్ల

నెత్తినమూట

నెలలగుడ్డు

పగిలిన పాదాలతో

వాళ్ళు తిరిగి వెళ్లిపోతున్నారు

 

తమ ఊరిని తమ వాళ్ళని

కలుసుకునేందుకు

సత్తువనంతా కాళ్లలో నింపుకుని

వాళ్ళు తరలిపోతున్నారు

 

నెత్తి మీద భగభగమండుతున్న సూర్యున్ని

దారిమధ్యలో నీడనివ్వని చెట్టుని

సహాయం అందించని వ్యవస్థని

నిందించకుండా దేశరహదారిపై

నెత్తుటి పాదముద్రలు వేస్తూ

వాళ్ళు మరిలిపోతున్నారు

మనల్ని నిస్సహాయులని చేసి 

వాళ్ళు వెళ్లిపోతున్నారు ...

వాళ్ళు వెళ్లిపోతున్నారు...


ఈ సంచికలో...                     

Jul 2021

ఇతర పత్రికలు