కవితలు

(June,2020)

ఎడిటోరియల్ బోర్డు

గౌరవ సంపాదకులు :            ప్రొ. కాత్యాయనీ విద్మహే

సంపాదకులు :                           వంగాల సంపత్ రెడ్డి 

సంపాదక వర్గం :                       దాసరి మల్లయ్య

                                                             ఉప్పులేటి సదయ్య

న్యాయ సలహాదారులు :     ఈదుల మల్లయ్య

మళ్లీ వస్తాం...

రోడ్లన్ని ఎరుపెక్కిస్తూ

సముహంగా పిల్ల జల్లలతో

గుంపులు గుంపులుగా

పగలు రాత్రి రాత్రి పగలు

వందలు వేల మైళ్లు

నడిసి నడిసి

కాళ్లు బొబ్బలచ్చి పగిలి

చీము నెత్తురు కారుతున్న

ఎదో తరుముతున్న

అందోళనతో అడుగులేస్తున్నాం

ఆకలిని మర్చిపోయం

దహన్ని వదిలేసం

కన్న పేగుల్ని మెడలేసుకోని వెలుతున్నాం

మా బతుకులు మావి

కాని కాడ

మమల్ని నిర్భందించారు బరువెక్కిన గుండెలు కావు మావి

బతుకు పోరు

తెలిసిన వాళ్ళం

పోరు బతుకుకు

పురుడు పోసుకున్నాం

మా అడుగులు

అద్దిన నెత్తుటి దారులను

తలుచుకుంటు

మళ్లీ వస్తాం -


ఈ సంచికలో...                     

Aug 2022

    ఇంటర్వ్యూలు

ఇతర పత్రికలు