కవితలు

(June,2020)

ఎడిటోరియల్ బోర్డు

గౌరవ సంపాదకులు :            ప్రొ. కాత్యాయనీ విద్మహే

సంపాదకులు :                           వంగాల సంపత్ రెడ్డి 

సంపాదక వర్గం :                       దాసరి మల్లయ్య

                                                             ఉప్పులేటి సదయ్య

న్యాయ సలహాదారులు :     ఈదుల మల్లయ్య

రాజ్యమా...

రాజ్యమా...

నీదెప్పుడూ తికమకల తర్కమే

పెట్టుబడిదారుల మొండి బకాయిలు రద్దు చేసి

ఉత్పత్తి దారులకు మొండిచేయి చూపినపుడు

వ్యాపారస్తులకు వంత పాడి

వ్యవసాయ దారులను వంచన చేసినపుడు

నీదెప్పుడూ తికమకల తర్కమే

 

నా చేతిలో ఆయుధం నేరమై

నీ చేతిలో ఆయుధం రక్షనైనపుడు

మత్తు/మధ్య పానీయాలు వ్యక్తి విక్రయిస్తే శిక్షర్వాహమై

నీవు విక్రయిస్తే చట్టబద్ధమైనపుడు

నీదెప్పుడూ తికమకల తర్కమే

 

నీవు అడవులను ధ్వంసం చేస్తే అభివృద్ధి అయినప్పుడు

నేను అవసరాలకు వాడుకుంటే కేసులు పెట్టినప్పుడు

దేశ సంపదను అమ్మకానికి పెడితే

నీది దేశభక్తి అయినప్పుడు

అన్యాయాన్ని ప్రశ్నించిందినందుకు నాది దేశద్రోహమైనపుడూ

నీదెప్పుడూ తికమకల తర్కమే

 


ఈ సంచికలో...                     

Jul 2021

ఇతర పత్రికలు