కవితలు

(June,2020)

ఎడిటోరియల్ బోర్డు

గౌరవ సంపాదకులు :            ప్రొ. కాత్యాయనీ విద్మహే

సంపాదకులు :                           వంగాల సంపత్ రెడ్డి 

సంపాదక వర్గం :                       దాసరి మల్లయ్య

                                                             ఉప్పులేటి సదయ్య

న్యాయ సలహాదారులు :     ఈదుల మల్లయ్య

అవును కదా

గొడసాటున గొసరిల్లిన బ్రతుకులు

ఈ సామ్రాజ్యవాదనికి సంకెళ్లే కదా

అంకెలదారిలో ఇంకిన బ్రతుకులు

ఈ ఫాసిజానికి కంచలే కదా

పాలకోసం బాల కన్నీటిబ్రతుకులు

ఈ సామ్రాజ్యవాదనికి రక్త సంచులే కదా

రేపటినిగన్నా రేవులేని బ్రతుకులు

ఈ ఫాసిజానికి పిరంగులే కదా

భువిని చీల్చి పురుగొప్పెన లేపి

అన్నాన్ని గుంజితే అగామైన బ్రతుకులు

ఈ సామ్రాజ్యవాదపు మరణకేకలే కదా

అవును కదా

మూగబోయిన గొంతులు

ప్రతిధ్వనిస్తే ఆ ఘీంఖర శబ్దం

ఈ ఫాసిజానికి గుండెకోతే కదా

బందీకాబడ్డ ప్రశ్నల వెల్లువ ప్రజ్వాలిస్తే

ఈ సామ్రాజ్యవాదనికి ప్రకంపమే కదా

అవును కదా

అంతా వింతేమీ కాదుకదా

పిడికెలేత్తటమే ఆలస్యం

వసంతం వికసించును కదా

 


ఈ సంచికలో...                     

Jun 2023

    ఇంటర్వ్యూలు

ఇతర పత్రికలు