కవితలు

(June,2020)

ఎడిటోరియల్ బోర్డు

గౌరవ సంపాదకులు :            ప్రొ. కాత్యాయనీ విద్మహే

సంపాదకులు :                           వంగాల సంపత్ రెడ్డి 

సంపాదక వర్గం :                       దాసరి మల్లయ్య

                                                             ఉప్పులేటి సదయ్య

న్యాయ సలహాదారులు :     ఈదుల మల్లయ్య

పొయెట్రీ టైమ్

ఎంత ఎదిగిందో నిన్నటి చూపు

రేపటి కాలాలను కౌగిలించుకుంటూ..

ఎంత ఒదిగిందో నిశ్శబ్దం

శతాబ్దాల చీకట్లను మింగేసుకుంటూ..

 

     *****

 

ముట్టి చూడు ప్రతి మట్టి

కవితై పలుకుతుంది

తట్టి చూడు ప్రతి చెట్టు

మమతై కనబడుతుంది

 

         *****

 

పర్వతమని అంటావెందుకు?

నేనింకా పరమాణువునే..

మహావృక్షమని అంటావెందుకు?

నేనింకా చిగురునే..

 

      *****

 

జీవితం అనుభవమైతే

ప్రతి పుట ఒక కావ్యమే..

 

      ******

 

అతడు మౌని

కాని

నిశ్శబ్దాల శిరస్సులపై

ప్రళయాన్ని సృష్టిస్తాడు

 

అతడు జ్ఞాని

కాని

పాతాళంలో కూర్చుని పాపాల్ని పోగు చేసుకుంటాడు.

 

     *****

 

చదువుతున్నాను

పుట పుటకు కాలాన్ని పుకిలించుకుంటూ..

నడిచిపోతున్నాను

అడుగు అడుగుకు సహనాన్ని వెలిగించుకుంటూ..

 

      *****

 

ఏది కవితంటే?

తెల్ల కాగితం మీద నల్లగా రాసేదా?

కాదు

నల్లని మనసు మీద తెల్లగా పూసేది.

 

       *****

 

కీట్స్ విస్తుపోయే

ఒక కొత్త మెటఫర్  అలమారాలో

దాచిపెట్టాను.

 

        ****


ఈ సంచికలో...                     

Jan 2021

ఇతర పత్రికలు