కవితలు

(June,2020)

ఎడిటోరియల్ బోర్డు

గౌరవ సంపాదకులు :            ప్రొ. కాత్యాయనీ విద్మహే

సంపాదకులు :                           వంగాల సంపత్ రెడ్డి 

సంపాదక వర్గం :                       దాసరి మల్లయ్య

                                                             ఉప్పులేటి సదయ్య

న్యాయ సలహాదారులు :     ఈదుల మల్లయ్య

శిశిర శార్వరి

రాల్చిన ఆకులను

చిగురు తొడగించ వచ్చిన కాలప్రవాహినివో

వెతల రాత్రికే వేకువ పాడి

వ్యథల ఆర్తిని

తొలగింపవచ్చిన

 కాల ఫలానివో

 

"శార్వరి" నీ ఆగమనం

మానవతకు వేయాలి అందలం

మానవాళికి కావాలి ఆనందం

భ్రాంతులన్ని విడిపోయే

కాంతులెన్నొ చెలరేగి

జగం జగం ప్రణమిల్లే

యుగం ఒకటి స్ఫురించాలి

 

"శార్వరీ"

యుగాది వేళ

మా జీవితాలకు

షడ్రుచులే కాదు

అమృతాలను అందించు

యువశక్తు గుండెలలో

నవ శక్తులు ప్రసరించు

కర్షకుల నెత్తురు ఫలించి

కార్మికుల కష్టం తరించి

పాడిపంటలు సుఖ భోగాలు

లోకమంతా వరించాలి

 

"శార్వరీ" నీ రాకతో

స్త్రీ వేదన పోవాలి

నేలంతా "శ్రీ"మయం కావాలి

ఎలకోయిల ఎలుగెత్తి

స్వస్తి స్వస్తి స్వస్తి అని

పంచమమై కూయాలి

 


ఈ సంచికలో...                     

Mar 2023

    ఇంటర్వ్యూలు

ఇతర పత్రికలు