కవితలు

(June,2020)

ఎడిటోరియల్ బోర్డు

గౌరవ సంపాదకులు :            ప్రొ. కాత్యాయనీ విద్మహే

సంపాదకులు :                           వంగాల సంపత్ రెడ్డి 

సంపాదక వర్గం :                       దాసరి మల్లయ్య

                                                             ఉప్పులేటి సదయ్య

న్యాయ సలహాదారులు :     ఈదుల మల్లయ్య

నేనెవరిని 
 

నేనెవరిని

గుండేటి సుధీర్

 

చిగురించే నేలలో

చితికిపోయిన బతుకులు నావి

చినుకుల వర్షంలో

చితిలా మండుతున్నావాణ్ణి

 

పాడుబడ్డ బతుకులో

గుడ్డిదీప వెలుగులో

చూస్తున్న...నన్ను నేనే

 

నేనెవరిని అని

నేనెవరిని అని

 

పుష్పించే చెట్లకు

ఉరితాళ్ల ఉయ్యాల్లా

ఊగుతూ చూస్తున్న

 

నాకోసం వస్తున్నాయి

రైళ్లు వెతుకుతూ  వెతుకుతూ

పట్టాలపై పడుకోబెట్టడానికి

 

నేనెవరిని

 

నాకోసం వస్తున్నాయి

కుల కత్తుక కోరలు

వెతికి వెతికి కాటు వేయడానికి

 

నేనెవరిని

 

నాకోసం వెతుకుతున్నాయి

గోతము సంచులు

ముక్కలు ముక్కలుగా

నరికి

నదిలో ముంచడానికి

 

నేనెవరిని

 

తేలుతున్న చేపలా

శవమై

తెగిపడుతున్న అంగ అంగం

ఏకలవ్యుడి వేలులా.......

 

నేనెవరిని

నేనెవరిని

 

స్వేచ్ఛగా మీరు

సంకెళ్లతో నేను

 

నేనెవరిని

 

షవర్ షాంపూలో మీరు

చెమట కంపులో నేను

 

నేనెవరిని

నేనెవరిని

 

నగ్నంగా నిలబెట్టబడ్డ

దేశ ముఖచిత్రం ముద్రించడానికి

 

నేనెవరిని

 

దేహ గాయాలతో నిలబడ్డ

దేశ గేయాన్ని వినిపించడానికి

 

నేనెవరిని

 


ఈ సంచికలో...                     

Mar 2023

    ఇంటర్వ్యూలు

ఇతర పత్రికలు