కవితలు

(July,2020)

ఎడిటోరియల్ బోర్డు

గౌరవ సంపాదకులు :            ప్రొ. కాత్యాయనీ విద్మహే

సంపాదకులు :                           వంగాల సంపత్ రెడ్డి 

సంపాదక వర్గం :                       దాసరి మల్లయ్య

                                                             ఉప్పులేటి సదయ్య

న్యాయ సలహాదారులు :     ఈదుల మల్లయ్య

విరహ జ్వాల

కలలోనే బాగుంది చెలీ

కనులలోనే నిండావు

కౌగిలివై ఒడి చేరి,వీడిన నుండి

కలతవై మనసులో నిప్పు కనికలా మండావు...

 

కనికరం లేదని అనను నేను

కరుణకి నెలవైన నీ సుగుణాల రూపును...!

వద్దనుకున్నావుగా విరివిగా పంచిన నా వలపును

ఇక నువ్వెదురైనా నా చూపును నీ వైపుకి మలుపను

లోలోన బాధ ఎంత దాగున్నా,నీ లోకానికి తెలుపను

జీవమున్నంత వరకు మరే పడతితో నే జత కలుపను

మళ్ళీ ప్రేమ పేరుతో నా హృదయాన్నెన్నడూ ఉసిగొల్పను

విరుగుడే లేని విరహవేదనతో నా మనసుకి మరెన్నడూ మసిగల్పను...!

 

 


ఈ సంచికలో...                     

Jul 2021

ఇతర పత్రికలు