కవితలు

(July,2020)

ఎడిటోరియల్ బోర్డు

గౌరవ సంపాదకులు :            ప్రొ. కాత్యాయనీ విద్మహే

సంపాదకులు :                           వంగాల సంపత్ రెడ్డి 

సంపాదక వర్గం :                       దాసరి మల్లయ్య

                                                             ఉప్పులేటి సదయ్య

న్యాయ సలహాదారులు :     ఈదుల మల్లయ్య

తల్లిదండ్రులరా..

వచ్చేది విద్యాసంవత్సరంరో....

నీవు నచ్చింది ఇష్టమైంది చదువు అమ్మానాన్న చెప్పారని

నీకు ఇష్టం లేని చదువు చదువకురా

నీ లైఫ్ నీది... నీ ఆలోచన నీది...

ఆపే హక్కు ఎవరికీ లేదు...

గుర్తుపెట్టుకో యువతరం మీరు మీరు తలుచుకుంటే దేశమే మీ వశం...

తల్లిదండ్రులారా మీ కలలను పిల్లల మీద రుద్దకండి

మీ కలలు మీవి మీ పిల్లల కలలు వారివి...

మీ కలలు మీవి మీ పిల్లల కలలు వారివి

మీ కలలు వారు తీర్చాలని ఆదేశించకండి...

మీ పిల్లల కలల్ని నెరవేర్చండి

 


ఈ సంచికలో...                     

Mar 2023

    ఇంటర్వ్యూలు

ఇతర పత్రికలు