కవితలు

(July,2020)

ఎడిటోరియల్ బోర్డు

గౌరవ సంపాదకులు :            ప్రొ. కాత్యాయనీ విద్మహే

సంపాదకులు :                           వంగాల సంపత్ రెడ్డి 

సంపాదక వర్గం :                       దాసరి మల్లయ్య

                                                             ఉప్పులేటి సదయ్య

న్యాయ సలహాదారులు :     ఈదుల మల్లయ్య

పొయెట్రీ టైమ్

శిఖరం నుంచి

లోయలోకి దూకితే అది సాహసం

లోయ నుంచి

శిఖరానికెదిగితే అది జీవితం

 

నీ వ్యక్తిత్వం చూసి

శిరసెత్తిన శిఖరాలు సిగ్గుపడాలి

నీ గమనం చూసి

అలలెత్తిన సముద్రాలు అలసిపోవాలి

 

పర్వతమని అంటావెందుకు?

నేనింకా పరమాణువునే..

మహావృక్షమని అంటావెందుకు?

నేనింకా చిగురునే..

 

ఈ చీకటి ఏం చేస్తుంది?

నా కవితల వాకిటిలో దీపమై కూర్చుంటుంది.

 

పేజీలు తిరగేయడమే కాదు

చరిత్ర తిరగరాయడమూ తెలుసు

 

 

కవిత్వంలో కనబడతాను

కవిత్వమై నిలబడతాను

 

 

 

 


ఈ సంచికలో...                     

Jan 2021

ఇతర పత్రికలు