కవితలు

(July,2020)

ఎడిటోరియల్ బోర్డు

గౌరవ సంపాదకులు :            ప్రొ. కాత్యాయనీ విద్మహే

సంపాదకులు :                           వంగాల సంపత్ రెడ్డి 

సంపాదక వర్గం :                       దాసరి మల్లయ్య

                                                             ఉప్పులేటి సదయ్య

న్యాయ సలహాదారులు :     ఈదుల మల్లయ్య

ఓ వృద్ద విరాగి

నా దృష్టిలో సంపదలు చంచలమైనవి

ప్రేమ త్రుణీకరించదగినది

కీర్తి కాంక్ష ఒక స్వప్నం మాత్రమే

రేపు తెల్లారగానే మాయమైపోతుంది

 

ఒకవేళ నేను ప్రార్దిoచినట్లయితే

అది నా పెదవులను నా కొరకు మాత్రమే కదుపుతుంది

నా హృదయాన్ని వదిలి మీరంతా వెళ్లి పొండి

నా స్వేచ్చను నాకు ప్రసాదించండి

 

          నాకు మరణం సమీపిస్తుంది

          సమయంలో నేను ప్రార్దించేది ఒక్కటే

          జననంలో మరణంలో నా ఆత్మ స్వేచ్చగా ఉండాలి

          నేను దైర్యంగా కష్టాలను ఎదుర్కోవాలి.

(ఎమిలి బ్రాoట్ ఆంగ్ల కవిత The Old Stoic కు అనువాదం)

 


ఈ సంచికలో...                     

Jul 2021

ఇతర పత్రికలు