కవితలు

(July,2020)

ఎడిటోరియల్ బోర్డు

గౌరవ సంపాదకులు :            ప్రొ. కాత్యాయనీ విద్మహే

సంపాదకులు :                           వంగాల సంపత్ రెడ్డి 

సంపాదక వర్గం :                       దాసరి మల్లయ్య

                                                             ఉప్పులేటి సదయ్య

న్యాయ సలహాదారులు :     ఈదుల మల్లయ్య

వసంతం 

తొలకరితో పుడమి పులకరించి

ఆరుద్రను పురుడు పోసుకుంది

ఆరుద్ర తన అందాన్ని

ఎరుపెక్కిస్తుంటే

శ్రమ జీవులు పొక్కిలిచేసి

సేద్యం చేస్తున్నారు

సేద్యం చెమటను చిందిస్తుంటే

చేలు గింజలను రాలుస్తున్నాయి

గింజలు ఎవరివి?

శ్రమ అధిపత్యం ఘర్షిస్తున్నాయి

గింజలకై పోరు

శిశిర కాలంలో

యుద్ధంలా సాగుతుంది

యుద్ధం

వసంతాన్ని ప్రసవిస్తుంది

వసంతం శ్రమను అలింగనం చేసుకొని

గింజలను

బహుమనంగా ఇస్తుంది

త్యాగాలకు గురుతుగా


ఈ సంచికలో...                     

Jun 2023

    ఇంటర్వ్యూలు

ఇతర పత్రికలు