కవితలు

(January,2020)

ఎడిటోరియల్ బోర్డు

గౌరవ సంపాదకులు :            ప్రొ. కాత్యాయనీ విద్మహే

సంపాదకులు :                           వంగాల సంపత్ రెడ్డి 

సంపాదక వర్గం :                       దాసరి మల్లయ్య

                                                             ఉప్పులేటి సదయ్య

న్యాయ సలహాదారులు :     ఈదుల మల్లయ్య

మనిషి మనిషి గా మారటానికి

న్యాయ శాస్త్ర బడి నడుస్తుంది

కంటికి ముసుగు కప్పిన ధర్మ దేవతకు

వినికిదే ఆధారం

సాక్ష్యాలు వడ్డించిన విస్తర్లై

కధనానికి వక్రభాష్యం

శ్రేయస్సుకు విఘాతం

నిజం అబద్దముగా

ధర్మం అధర్మంగా

పజ్ఞా పర్వాలు

చంపింది వాడే

వాడు కాదంటూ నిరూపణ

పొలం వాడిదే

వాడిది కాదంటూ నిర్ధారణ

బడి నిండా విద్యార్థులు

ప్రవేశానికి బారులు తీరిన

ఆశావాహులు!

 

మత శాస్త్ర బడి నడుస్తూంది

మత  మౌఢ్యానికి అందలం

మతాన్ని మనిషి బతికిస్తే

మనిషిని మతం బతికిస్తుంది

మనిషీ మతం వేరు కాదు

మనిషికి పేగు బంధం

అస్తిత్వానికి చిరునామా

ఆరోహాణకు ఆయుధం !

మతం బలం ప్రాణం

పేరులోనే మతం ధ్వనించాలి

ఆయువు అనంత వాయువుల్లో కలిసినా

భూమి చుట్టూ పేరు పరిభ్రమించాలి

ఉపదేశకుల ప్రవచనాలు

ఆధ్యాత్మిక అధ్యాయానికి

వరుస కట్టిన విద్యార్థులు!

 

మనవశాస్త్రం బడి నడుస్తూంది

మనిషి  మనిషిగా మారటానికి

పాఠ్యాంశాలు రెండే రెండు

విశ్వప్రేమ

మానవత్వం

ప్రవేశరుసుం

వయో పరిమితి లేదు

లింగబేధం

విద్య సంవత్సర విధానం లేదు

ప్రవేశానికి ప్రతి రోజు అర్హమే

ప్రజలదే ప్రశ్నాపత్రం కూర్పు

ప్రజలదే ఉత్తీర్ణతాధికారం!

 

ఎందుకో ఏమిటో

ఒక్కరు ప్రవేశం కోరటం లేదు

బడి నిండా శూన్యం

బడి చుట్టూ అభావం


ఈ సంచికలో...                     

Oct 2023

    ఇంటర్వ్యూలు

ఇతర పత్రికలు