కవితలు

ఎడిటోరియల్ బోర్డు

గౌరవ సంపాదకులు :            ప్రొ. కాత్యాయనీ విద్మహే

సంపాదకులు :                           వంగాల సంపత్ రెడ్డి 

సంపాదక వర్గం :                       దాసరి మల్లయ్య

                                                             ఉప్పులేటి సదయ్య

న్యాయ సలహాదారులు :     ఈదుల మల్లయ్య

ఎవరో....??!! 

తాకలేని హరివిల్లుకి సప్తవర్ణాలను అద్దిందెవరో ??

అసలు లేని ఆ ఆకాశానికి నీలి రంగు ఎక్కడిదో ??

ఎత్తైన ఆ కొండలకు పచ్చని చీర కట్టిందెవరో ??

అల్లంత దూరాన ఉన్న ఆ వెన్నెలకు చల్లదనం పూసిందెవరో??

గల గలమంటూ పారే నది - అది ఎవరి మంజీరా శబ్దమో??

తళుక్కుమనును తారలు - అవి ఎవరి నవ్వుల మెరుపులో ??

ఊపిరాడని సంచిలోంచి సీతాకోకచిలుకకు ప్రాణం పోసిందెవరో ??

జీవం లేని రాయి పలికే ఓంకార నాద స్వరం ఎవ్వరిదో ??

ఏ రుచి లేని మట్టి నుండి పుట్టిన చెరుకుకు తీయదనం ఎక్కడిదో ??

జారిపోయే నీటిని నిలిపి ఉంచే శక్తి ఆ మేఘాలకు ఎవరిచ్చారో ??

పురి విప్పి నాట్యమాడే నెమలికి నాట్యం నేర్పిందెవరో ??

పాడే ఆ కోకిలకు తీయనైన కుహు కుహు రాగాలు ఎక్కడివో ??

అందమైన నెమలి పింఛానికి సింగిడి రంగులు వేసిందెవరో ??

చిలుకకు రామ నామం నేర్పిన గురువు - అది ఎవ్వరో ??

ఈ భువిపై సముద్రాలు నింపేందుకు బావులు తవ్విందెవరో ??

ఆ బావుల సరిహద్దులు ప్రతి సాగర తీరాన ఇసుకను పోసిందెవరో??

అద్భుతమైన ఈ ప్రకృతి సృష్టికర్త ఎవరో ??

ఈ వైవిధ్య జీవజాల రూపకర్త ఎవరో ??

 


ఈ సంచికలో...                     

Sep 2021

ఇతర పత్రికలు