కవితలు

ఎడిటోరియల్ బోర్డు

గౌరవ సంపాదకులు :            ప్రొ. కాత్యాయనీ విద్మహే

సంపాదకులు :                           వంగాల సంపత్ రెడ్డి 

సంపాదక వర్గం :                       దాసరి మల్లయ్య

                                                             ఉప్పులేటి సదయ్య

న్యాయ సలహాదారులు :     ఈదుల మల్లయ్య

రాజ్యమా మరవకు

గొంతు వొకటే

కాని

అది కోట్లాది

ప్రజల సంఘర్షణ

తానే

అనంతం కాదు

కాని

తానే

అంత అంతటా

యవ్వనపు జ్వాలలను

కౌగిలించుకున్నవాడు

కాగడాగ మారి

ప్రజ్వాలించినాడు

విశాల హృదయుడు

'సముద్రుడు'

నిరంతరపు నిర్భంధంలో

నిటారుగా నిలిచిన వాడు

విశ్వ జననీయ మానవుడు

ఎనిమిది పదులను

హేలన చేస్తున్నాడు

తాను కలగన్న

మనిషి కోసం

మరణంతో పోరాడుతున్నాడు

తన రూపాన్ని చూపకపోవచ్చు

కడసారి నవ్వుల సూర్యుడికి

కరోనా ముసుగేయచ్చు

బింబ ప్రతి బింబాల

సహజీవనంలో

తాను

ప్రజల ప్రతిబింబమని

మరవకు

రాజ్యమా మరవకు

 (వివి సార్ కి కరోనా సోకడంపై అందోళనతో రాసిన సందర్భం)


ఈ సంచికలో...                     

Aug 2022

    ఇంటర్వ్యూలు

ఇతర పత్రికలు