కవితలు

ఎడిటోరియల్ బోర్డు

గౌరవ సంపాదకులు :            ప్రొ. కాత్యాయనీ విద్మహే

సంపాదకులు :                           వంగాల సంపత్ రెడ్డి 

సంపాదక వర్గం :                       దాసరి మల్లయ్య

                                                             ఉప్పులేటి సదయ్య

న్యాయ సలహాదారులు :     ఈదుల మల్లయ్య

వేచి ఉంటాను

బహుశా నీవు

గమనించలేదేమో

ఎప్పుడూ ఏది అలాగే ఉండదు

కాలం మారుతోంది

విధానం మారుతోంది

ఈ మట్టి వాసనతో మమేకమైన

మన జీవితంలో ఆ చిరునవ్వు

మళ్ళీ నేను చూస్తాను

నిక్కచ్చిగా చూస్తాను

అప్పటివరకూ నాకు ఓటమి లేదు

అంతవరకు నాకు మరణం లేదు

ఎప్పుడూ ఓ స్ఫూర్తి చరిత్రనై

నీ వెనువెంటే ఉంటాను

నీ వెంటే ఉంటాను

నీ ప్రేమకై వేచి ఉంటాను

 


ఈ సంచికలో...                     

Aug 2022

    ఇంటర్వ్యూలు

ఇతర పత్రికలు