కవితలు

(November,2020)

ఎడిటోరియల్ బోర్డు

గౌరవ సంపాదకులు :            ప్రొ. కాత్యాయనీ విద్మహే

సంపాదకులు :                           వంగాల సంపత్ రెడ్డి 

సంపాదక వర్గం :                       దాసరి మల్లయ్య

                                                             ఉప్పులేటి సదయ్య

న్యాయ సలహాదారులు :     ఈదుల మల్లయ్య

ఉదయం

నీ చూపులె ఈ జగతికి సూర్యోదయం కావాలి

నీ నవ్వులె నిశి వేళన చంద్రోదయం తేవాలి

 

స్వార్ధమనే ఊబిలో కూరుకుపొయినది సమాజం

నువు పంచే అనురాగమె ప్రేమోదయం కావాలి

 

మానవత్వానికి ఇత్తడి విలువైనా లేదు నేడు

నువు చూపే కరుణే స్వర్ణోదయం కావాలి

 

శృంఖలాలు పడిపొయినవి నీతికీ నిజాయితీకి

నువు చేసే ప్రతిఘటనే స్వేచ్చోదయం తేవాలి

 

బెదిరిపోక ధైర్యంతో నువ్వు వేసే అడుగులే

ప్రజా ప్రగతి ప్రపంచానికి నవోదయం కావాలి

 

 


ఈ సంచికలో...                     

Sep 2021

ఇతర పత్రికలు