కవితలు

(November,2020)

ఎడిటోరియల్ బోర్డు

గౌరవ సంపాదకులు :            ప్రొ. కాత్యాయనీ విద్మహే

సంపాదకులు :                           వంగాల సంపత్ రెడ్డి 

సంపాదక వర్గం :                       దాసరి మల్లయ్య

                                                             ఉప్పులేటి సదయ్య

న్యాయ సలహాదారులు :     ఈదుల మల్లయ్య

లోకంపోకడ

కూర్చుని తింటూ కాలం గడిపితె సాధన ఏమిటి ఇంక

ఎన్నో విధాల చదువులు చదివీ లాభమదేమిటి ఇంక

 

రాక్షస మూకలు కత్తుల మొనలో రాజ్యం నడిపిరి ఇచట

ప్రాణం పోసిన వీరుల చావుకు అర్ధమదేమిటి ఇంక

 

ధనమే పాముగ మెదడునుచుట్టీ ఆడిస్తోందీ లోకం

ధర్నాలంటూ  జెండాపట్టీ చేసేదేమిటి ఇంక

 

చిన్నాపెద్దా మత్తుకు తెలియవు ఆడబొమ్మైనా చాలు

విలువల వలువలు  ఒలిచేస్తుంటే చెప్పేదేమిటి ఇంక

 

ఆర్ధిక ప్రగతికి మందుషాపులే మూలంఅంటూ అరచి

మద్యపానమే హానికరమని బోధనలేమిటి ఇంక

 

అన్యాయాలకు దారులు ఎక్కువ లోకం పోకడ ఉదయ

కళ్ళుమూసుకుని కాలంగడపక మార్గమదేమిటి ఇంక