కవితలు

(February,2021)

ఎడిటోరియల్ బోర్డు

గౌరవ సంపాదకులు :            ప్రొ. కాత్యాయనీ విద్మహే

సంపాదకులు :                           వంగాల సంపత్ రెడ్డి 

సంపాదక వర్గం :                       దాసరి మల్లయ్య

                                                             ఉప్పులేటి సదయ్య

న్యాయ సలహాదారులు :     ఈదుల మల్లయ్య

మౌన పోరాటం

మనుగడకై ఆరాటం మౌన పోరాటం... 

అలుపెరుగని అలల సవ్వడుల ప్రేమసాగరం ...

రెప్పలమాటున దాగిన సుడిగుండాల కల్లోలం....

సంతోషాల ముసుగు ధరించిన బడబానలం... 

కన్నుల వెన్నెల కురిపించే కాంతి సమీరం... 

నట్టింట్లో నడయాడే పసుపుకుంకుమల పరాగం... 

నందనవనాన్ని తలపించ విరబూసే మల్లెల సుగంధం... 

లోకాన్ని లాలించ వర్షించే ఆషాడమేఘం ...

మనసులు మలినాలు కడిగే నిప్పుల వర్షం ....

 


ఈ సంచికలో...                     

Feb 2021

ఇతర పత్రికలు