కవితలు

(February,2021)

ఎడిటోరియల్ బోర్డు

గౌరవ సంపాదకులు :            ప్రొ. కాత్యాయనీ విద్మహే

సంపాదకులు :                           వంగాల సంపత్ రెడ్డి 

సంపాదక వర్గం :                       దాసరి మల్లయ్య

                                                             ఉప్పులేటి సదయ్య

న్యాయ సలహాదారులు :     ఈదుల మల్లయ్య

ప్రవాహపు నాగల్లు

ఉత్తరాది భారతంలో

ముసురు పడుతుంది

అది యెడతెర్పిలేకుండా

నెలలతరబడి కురుస్తుంది

యిప్పుడది

ప్రవాహరూపం దాల్చింది

అ ప్రవాహం సంఘీ టిక్రి ఘాజీ

సరిహదులగుండా

సుడులు తిరుగుతూ

టవర్లని కూలుస్తూ

యెన్నో అడ్డుకట్టలని

తొలుచుకొని

అనేక రౌండ్లని ఛేదించుకొని

అలుపెరగని ప్రవాహంగమారింది

కౌటిల్య షాలు

మను మోడిల పాచికలు

అ ప్రవాహాన్ని అపలేకపోతున్నాయి

యిప్పుడది

లక్ష కాలువ(నాగ)లై

రాజధాని వీధుల గుండా

పరేడ్ చేస్తున్నయి

నిజమైన రిపబ్లిక్ ను

ప్రజలకందించడానికి

-

(గణతంత్ర దినోత్సవం నాడు రైతు వ్యతిరేక చట్టాలను రద్దు చేయలని ట్రాక్టలతో పరేడ్ చేస్తూ నిరసన తెలుపుతున్న రైతులకు మద్దతు తెలుపుతూ రాసిన కవిత్వం)


ఈ సంచికలో...                     

Aug 2022

    ఇంటర్వ్యూలు

ఇతర పత్రికలు