కవితలు

(February,2020)

ఎడిటోరియల్ బోర్డు

గౌరవ సంపాదకులు :            ప్రొ. కాత్యాయనీ విద్మహే

సంపాదకులు :                           వంగాల సంపత్ రెడ్డి 

సంపాదక వర్గం :                       దాసరి మల్లయ్య

                                                             ఉప్పులేటి సదయ్య

న్యాయ సలహాదారులు :     ఈదుల మల్లయ్య

ఆమె

నువ్వు నువ్వుగా మొదలవుతావు 

కానీ చివరికంటా మిగిలేది అతడే 

అద్దం ముందు నిలుచున్నపుడు 

నీ ప్రతిబింబం కన్నా 

అతడి నిలువెత్తు ఆకారమే 

కళ్ళముందు ప్రత్యక్షమవుతుంది 

నీవు ఏ కళాత్మక ఊహానో 

ఊహించినపుడు  దాన్ని అణిచిపెట్టి 

ఆనవాళ్లు లేకుండా చేస్తాడు 

నీదంటూ ఏ కొత్త శైలినో 

ఏ కొత్త ప్రక్రియనో కనిపెట్టినపుడు 

తన సిద్ధాంతాలతో దాన్ని 

Utterly wrong అంటాడు 

నీ సరికొత్త ఆలోచనలను 

ముందుకు సాగనీయకుండా 

సూర్యుడు చుట్టూ తిరిగే భూమిలా 

తన వైపు తిప్పుకుంటాడు 

అనాది నుండి ఇప్పటి వరకు 

అతడిలో అదే వైఖరి   

నువ్వు  ఆమెగా మిగలాలంటే 

కొత్తగా మొలకెత్తిన మొలకలా 

నీ ఉనికి ఈ భూమిపై  చిగురించాలి


ఈ సంచికలో...                     

Jul 2021

ఇతర పత్రికలు