కవితలు

(February,2020)

ఎడిటోరియల్ బోర్డు

గౌరవ సంపాదకులు :            ప్రొ. కాత్యాయనీ విద్మహే

సంపాదకులు :                           వంగాల సంపత్ రెడ్డి 

సంపాదక వర్గం :                       దాసరి మల్లయ్య

                                                             ఉప్పులేటి సదయ్య

న్యాయ సలహాదారులు :     ఈదుల మల్లయ్య

నా కోసమే..

నేను పుట్టినప్పుడు నవ్విన పెదవులు నావి కావు..

నేను మరణించినప్పుడు ఏడ్చే కళ్ళు నావి కావు...

ఆ చిరునవ్వులు నా కోసమే..

ఆ కన్నీటి కెరటాలు నా వీడ్కోలు...కోసమే


ఈ సంచికలో...                     

Jan 2021

ఇతర పత్రికలు