కవితలు

(February,2020)

ఎడిటోరియల్ బోర్డు

గౌరవ సంపాదకులు :            ప్రొ. కాత్యాయనీ విద్మహే

సంపాదకులు :                           వంగాల సంపత్ రెడ్డి 

సంపాదక వర్గం :                       దాసరి మల్లయ్య

                                                             ఉప్పులేటి సదయ్య

న్యాయ సలహాదారులు :     ఈదుల మల్లయ్య

ఏకాంతాన్ని ఇష్టపడు...

అది నీ ఒంటరితనాన్ని దూరం చేస్తుంది..

కాలం తో స్నేహం చేయి 

ప్రతి క్షణం నీకు తోడుగా ఉంటుంది..

భవిషత్తుకి గమ్యం చూపిస్తుంది...

నీ ప్రయత్నంలో  నమ్మకం ఉంచు... విజయాన్ని సాదిస్తుంది..


ఈ సంచికలో...                     

Jan 2021

ఇతర పత్రికలు