సాహిత్య వ్యాసాలు

(March,2020)

ఎడిటోరియల్ బోర్డు

గౌరవ సంపాదకులు :            ప్రొ. కాత్యాయనీ విద్మహే

సంపాదకులు :                           వంగాల సంపత్ రెడ్డి 

సంపాదక వర్గం :                       దాసరి మల్లయ్య

                                                             ఉప్పులేటి సదయ్య

న్యాయ సలహాదారులు :     ఈదుల మల్లయ్య

కొన్ని ప్రశ్నలు - వేల ఆలోచనలు
(ఇద్దరు స్నేహితురాళ్ల సంభాషణ)

 నేను    :     స్త్రీకి శత్రువు ఎవరు 

 తాను   :     భయము బలహీనత 

 నేను    :     స్త్రీగా పుట్టడం గర్వమా లోపమా
 
 తాను   :     సామాజిక లోపాలతో వ్యక్తిగత  గర్వము.

 నేను    :      స్త్రీ కి నిజంగా సాధికారిత ఉందా లేదా 

 తాను   :      ఏ విధమైన సాధికారిత లేదు.ఇంకా సాధికారత కోసం యుద్ధం చేసే స్థితే ఉంది

 నేను    :      అత్యాచారం అనే భావన ను  తీసేస్తే ఎలా ఉంటుంది

 తాను   :      చేయడం కుదరదు. ఎందుకంటే శీలం అనే భావన  స్త్రీలకు అపాదించడం మానరు కనుక.

 నేను    :       స్త్రీ స్త్రీ తో సహజీవనం పెరగడానికి కారణాలు ఏంటి

 తాను   :       ఇది చాలా అవాంచితము. పురుష ప్రవృత్తి  నచ్చకపోవడంతో ఇలా జరుగుతుంది అని నా ఉద్దేశం 

 నేను    :       ఆడ శిశువుల సంఖ్య తగ్గడంతో భవిష్యత్తులో సమాజం ద్రౌపది ప్రథ  అంగీకరిస్తుందా

 తాను   :       తప్పకుండా అంగీకరిస్తుంది. అవసరం అన్ని చేయిస్తుంది.

 నేను    :       పెరుగు తోడు వేయలేదని రాత్రి నిద్రపోయేటప్పుడు స్త్రీలకు మాత్రమే ఎందుకు గుర్తొస్తుంది?

 తాను   :        పితృస్వామ్య రాజ్యము లో వంటింటి  మహారాణి గనుక , 

 నేను    :        స్త్రీ పురుషులు ఒకరికొకరు ప్రస్తుతం అవసరం ఉన్నారా..

 తాను   :        ఉన్నారు కానీ ఇద్దరికీ సమానా అవకశాలు, ఉన్నత సంస్కారం ఉండాలి 

 నేను    :        ఇన్ని రకాల ప్రశ్నలు చర్చలు  స్త్రీ గురించి ఇంకా ఎందుకు జరుగుతున్నాయి

 తాను   :         స్త్రీ పురుష సమానత్వం  లేదు కనుక

 నేను    :         సృష్టిలో రెండు వివిధ ప్రవృత్తులలో జన్మించిన స్త్రీ పురుషుల మధ్య సమానత్వాన్ని కోరుకోవడం
                     ఎంతవరకు సమంజసం.?

 తాను   :         ఇద్దరు మనుషులే కాబట్టి  సమానత్వం కావాలి


ఈ సంచికలో...                     

Jan 2021

ఇతర పత్రికలు