మా రచయితలు

రచయిత పేరు:    జమ్మి

కవితలు

లెక్కలన్నీ దెలుసు

కదలికలు కలయికలు

యెద యెదలో అలజడులు

ప్రతి మదిలో రగులుతున్న

ధిక్కారపు సవ్వడులు

 

సామ్యవాద భావానికి

స్వామిభక్తి వాదానికి

నిత్యం కయ్యం దప్ప

పొత్తు యేడ కుదురునప్ప

 

అంగట్లో సరుకైనది

అన్నీ కొన యెరుకైనది!

ఉచ్ఛ నీచముల జూడ

నిజమును భువి కనమేడ?

 

విద్య వైద్యముల పీడ!

వదిలించు జాడ్యమీడ!!

కరోన కబలించునపుడు

ప్రజకు కంటి కునుకేడ?

 

ఆరోగ్యశ్రీ లకు ఇట

కోట్లకు కోట్లది వాట

కార్పోరేట్లకు బాట

ఒక్కడైన కదలడేంది?

కరోనానుకతంజేయ!

 

ఆరోగ్యము మించు ధనము

విద్యను కామించు విధము

తెలియని పామరుల చేత

పడియున్నది పాలనము!

 

దాహమేస్తే బావిదోడు

అలవాటుకు చేదోడు

పాలకులకు మేలు జరుగు

పనుల కెటాయింపు పెరుగు

 

ఒళ్ళు వంచి చెమట కక్కి

పుట్ల కొద్ది పండించిన

రైతుది కద రాజ్యము ?

మరి యేల ఆత్మ త్యాగము !

 

కూలినాలి జేత్తమన్న

పనిదొరుకుట లేదురన్న

శ్రామికజన మందహాస

భూమి,భుక్తి కోసమన్న

 

జన బాధలు గనకుంటివి

కూలి అడ్డలన్ని మూసేస్తివి

ఐనా!

మనోల్ల సూపు సామాజిక లాక్ డౌను

 

షాపుగుమాస్తా దుస్తితి

పని మనుషుల దేమి స్థితి?

రైతు కూలి,తాపి మేస్త్రి

కుల కసిపిల కేమి శాస్థి !

 

శ్రేయో జన రాజ్యం లో

అన్నీ ప్రై"వేటు"కిచ్చి

బొచ్చెలు జన చేతికిచ్చి

బిచ్చగాళ్లుగా చేస్తిరి !

 

కరోనా భూతమచ్చి

అన్నీ మరిపింప జేసి

బడుగు బతుకు వెతకు తోడు

పస్తుల క్వారైంటైన్లు !

 

ముట్టుడద్దు,అంటుడద్దు

ఐసోలేషను ముద్దు

చీదవద్దు,తుమ్మవద్దు

దస్తీలను అడ్డు పెట్టు

 

అన్నీ మన పాలకులకు

నిమ్మలంగ జెపుతాము

లెక్కగట్టి చూపుతాము

కాలం కై వేచుదాము

 

యాదికుంటదా!!

నడక కైనా

పనికైనా

మేమేగా తోపులం!

 

దోచుట

దాచుట

సాతగానోల్లం!

 

సెమట బొట్లను

డబ్బు జబ్బున్నోల్లకు

ఇచ్చె అత్తరులం!

 

పూట కింత తిండి

పెయ్యిమీనో బట్ట

ఉంటే మేమే మా రాజులం!

 

కల్గిన దాంతో

పిల్లాజెల్లలతో

సుకంగా ఉండేటోల్లం

 

కరోనా

కనికరం లేనిది

లాక్డౌన్ ను తోలుకచ్చింది

 

సప్పట్లు కొట్టినం

దీపాలు వెట్టినం

అదేమన్న వలస జీవా?

పోవడాన్కీ!

 

దొరలు

ఆల్ల తాబేదార్లు

సాలినంత సంపాయించినంక గదా!

పోయేది

 

లచ్చల కోట్ల పాకేజీల

వలస కూలీల పేర్లు లేవాయే!

డెబ్బైయేల్ల సంత యేలుబడిలో

సెప్పుల్లేని నడకలాయే!!

 

యేలికల కంటే నేనేం తక్కువనా? అంటూ

సురక్కుమనే సూరీడి మంటకి

కాల్లు నెర్రెలు వాసిన

 

నడుమ నడుమ కాటికంపే

రైల్లు,లారీలు మస్తుగున్న

జనం నేతల కోతలే దప్ప

ఆదుకునే సేతులు కావాయే!

 

సేతులు కాలినంక

ఆకులు వట్టుకునుడు

మనోల్లకు అలవాటె గదా!

 

పొయేటోల్లు పోతరు

ఉంటె ఓటర్లైతరు

 

మల్ల నాలుగేండ్లకు గదా‌!

ఓటరు కూలీ అవసరము!!

అప్పటిదాంక ఈల్లకు యాదికుంటదా?

 

ఈ సంచికలో...                     

Jun 2023

    ఇంటర్వ్యూలు

ఇతర పత్రికలు