మా రచయితలు

రచయిత పేరు:    యస్ పూర్ణిమ

కవితలు

ఇక పై జాగ్రత్త గా...

నిర్భంధం  నుండి నడకలు

 గుమ్మం దాటి బయటకు వేస్తే..

నీడలా, పొంచి ఎవర్ని చేరి

సమూల౦గా ముంచుతుందో

యెప్పుడెవరిని ఎవరికీ కాకుండా చేస్తుందో..

ఎవరికేంతెలుసు?

 

అడుగడుగునా అటకాయించడానికి

 ఏ మూల, ఏ సందులోంచి

ఏ గొంతు లోంచి  వస్తుందో,

హద్దుా పొద్దు  లేదు.

ఎవరూ చూడని నిశ్శబ్దంలా

ఎవరికీ కనిపించని కరోనా

 అదృశ్యంగా...అలా..

 

మనిషి నే ఆసరాగా

ఊపిరితిత్తులే నివాసంగా

తన ఉనికి తో

మనిషి  ఉనికినే లేకుండా చేస్తూ..

మనిషిని కబళిస్తూ కరోనా ఇలా ..

 

 

ఎక్కడికెళ్లినా ఏం చేసినా 

శాశ్వత విశ్రాంతే గతి.

యుద్ధంలో ఆయుథాలుంటాయి..

కానీ

కరోనాతో  పోరాటానికి ఆయుథం

 ఇంకా తయారీలోనే ఉంది.

ఇన్నాళ్లు ఇళ్ళలో  నిర్భందం గా ..

ఇంకెన్నాళ్ళని వీరవిహారం చేస్తే..

చెబుతూనే ఉన్నారు కదా ..

మీరు బయట ఉంటే

కరోనా ఇంట్లో ఉంటుంది .

మీరు ఇంట్లో ఉంటే

 కరోనా బయట ఉంటుంది .

ఇంట్లో ఉండటమే రక్షణ,

 పరిశుభ్రతే పరిరక్షణ.

విభేదాల‌కుంపటి

విధాత స్రృష్టిలో విభేదాలు

జననం తర్వాత లింగవిభేధాలు

బాలబాలికల జనన కుటుంబ సంపుటి

అ వకూడదు విభేదాలకుంపటి.

బాలురజననం ఆడంబరాలకు సంబరం,

బాలిక జననం నిరాడంబరం,

ఎన్నాళ్ళో, ఎన్నేళ్ళు నుండో జరుగుతున్న వైనం,

ఇదే విభేదాల కు మూల కదంబం.

మన అనే భావం, ప్రేమ అభిమానం గౌరవం ఆప్యాయత అనురాగాలు ఆడపిల్ల కే ఎక్కువ, అయినా,"ఆడ"పిల్ల అని ఆదమరచి అణగదొక్కేస్తారు.

మగబిడ్డ"మన"ఇంటి కి వంశపాలన బిడ్డ గా,

అందల మెక్కిస్తారు.

బాల్యం విభేదాలు లేని బంగారు మయంకావాలి.

ఇద్దరికీ ,ఇద్దరినీ సమన్యాయం గా చూడాలి.

తల్లి తండ్రులు ఒకనాటి ఆడ,మెగా పిల్లలే,

కాని,వారికి పుట్టిన పిల్లల పై చూపిస్తారు విభేదాలు,

అపుడే వారిలో పుడుతుంది న్యూన్యతాభావాలు.

ఇద్దరి సమాన అభివ్రుద్ది కి తల్లి తండ్రులు ,సమానం గా, బాధ్యత తీసుకున్న పుడు,

అభివ్రుద్ది కి ఆనందానికి, భవ్య భవిష్యత్తు కు

తల్లిదండ్రులు అవుతారు పునాది రాళ్లు.

 

 

విజయం

ప్రతి మనిషి జీవితంలో విజయం

ప్రతి నిమిషానికి ఇస్తుంది ఎంతో ఆనందం,

కదిలే కాలం లో

విజయ పునాదులు బలం గా వేస్తే

శ్రద్ధ శక్తులు పట్టుదల ప్రహరీలు గా

సంకల్పం దృడ సంకల్పం తో అవుతుంది

విజయ భవనం

ఉత్తేజ శక్తి తో చేస్తే ఏదైనా పట్టవదలక

విజయం పొందేవరకు నిరంతర కృషి తో

తప్పక కాలమే అందిస్తుంది నిజమైన

విజయానందం

నక్షత్ర నివాస స్వప్నములు

గాలి మేడల స్వప్నము లు  వీడి

నిజమైన విజయంకోసం అంకిత భావంతో

ప్రణాళిక నియమనిబంధనలు తో పని

ప్రారంభించిన విజయంత తథ్యం

అపజయ తాలూకు ను దాటుకుంటూ

విజయ తాలూకు వెతుక్కుంటూ

కష్టనష్టాలు చవిచుస్తూ

నిలదొక్కుకుని ధృఢ సంకల్పంతో

ముందడుగు అదే విజయపు తొలి అడుగు

అంతులేని ఆనంద సరిహద్దు.

 

ఈ సంచికలో...                     

Jun 2023

    ఇంటర్వ్యూలు

ఇతర పత్రికలు