మా రచయితలు

రచయిత పేరు:    బిల్ల మహేందర్

కవితలు

వాళ్ళ గూడును చేరనివ్వండి!!

1

ఎవరివో పాదముద్రలు?

 

దారిపొడుగూత చెమట చుక్కల సంతకం చేస్తూ

కాలిబాట పట్టాయి

నెత్తిమీద ముల్లెమూటలను సంకలో పిల్లజెల్లలను ఎత్తుకొని

గుంపులు గుంపులుగా పయనమయ్యాయి

 

గనులు భవనాలు కార్ఖానాలను

కాంక్రీటు ఇసుక ఇటుక బట్టీలను వొదిలి

పల్లెలను పట్టణాలను నగరాలను ఖాళీచేస్తూ

తప్పిపోయిన దారులను వెతుక్కుంటున్నాయి

 

 

2

ఏం రోగమో ఇది?

ఆకలి కన్నా పెద్దమాయ రోగం

భూస్థలమంతా వెతికినా దొరకదు కదా??

 

గూడు చెదిరిందో గుండె పగిలిందో?

 

రోజంతా పగలు రాత్రుళ్ళను కప్పుకుని

బిక్కుబిక్కుమంటూ నేలచూపులు చూస్తూ అడుగులేస్తున్నాయి

నడిచి నడిచి పాదాలన్నీ చిట్లిపోయినా

కళ్ళల్లో ఏవో ఆశల వొత్తుల్ని వెలిగించుకుని ముందుకు నడుస్తున్నాయి

 

 

3

నడక

నడక

ఎడతెగని నడక

వందల వేల కిలోమీటర్ల నడక

పాదాలన్నీ నెర్రలుబారిన నడక

ఆకలిని దప్పికను మరిచిన నడక

దేశపు ముఖచిత్రాన్ని నిలబెట్టిన నడక

 

వాళ్ళకు నడక కొత్తేమీ కాదు

ఏండ్లతరబడి చివరి నుండి చివరి వరకు-

చివరి నుండి చివరి వరకు ఎప్పుడూ నడుస్తున్న నడకనే కదా?

వాళ్ళను అలాగే నడనివ్వండి,దయచేసి ఆపకండి

 

 

4

పగిలిన పాదాలు

మట్టిని చీల్చకముందే వాళ్ళను వెళ్ళనివ్వండి

మాసిన ముఖాలు

మట్టిలో తెల్లారకముందే వాళ్ళ గడపను చేరుకోనివ్వండి

బతుకుపాఠంలో మళ్ళీ కొత్త కలలకు ఊపిరి పోసుకోనివ్వండి

 

ఈ సంచికలో...                     

Jun 2023

    ఇంటర్వ్యూలు

ఇతర పత్రికలు