మా రచయితలు

రచయిత పేరు:    శివ కృష్ణ

కవితలు

అంధుల ప్రపంచం
 

సర్వేంద్రియాలున్నా

సర్వం చూడలేమన్నా

మా మనస్సు ముగబోయిందన్నా

అందరూ చూసే నేత్రాలు మా పాలిట శాపాలు

అందమైన ప్రపంచంలో ఉన్నాం

అందరిని చూడలేమన్న బాధ

రాత్రి పగలు మారుతాయి లోకానికి

మాకు ఒకే సమయం వెలుగులేని జీవితాలకి

జగత్ వెలుగులో మీరు

జన్మనిచ్చిన అమ్మని చూడలేము మేము

Be respect in blind peoples

ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్

అగ్గిపెట్ట ఆకారం అంటా

అరచేతిలో వైకుంఠమట

అటకెక్కిన పుస్తకాలంటా

అద్దాలలో ఆన్లైన్ క్లాసులట

అర్థంకాని మూగమనస్సులంటా

ఆకర్షణలో మాయలోకమట

సందిగ్ధంలో పిల్లలంటా

సర్వలోకం ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ వెంట

 

ఏమని రాయను - మీరెవరంటే...

నా అక్షరాలకు ఆనవాళ్లు

మీరని రాయనా....

నా ఆలోచనలకు ఆదర్శాలు

మీరని రాయనా....

 

తిరగబడేతనమంటేనే తెలియని నాకు

ధిక్కారస్వరాన్నిచ్చి

పోరాటపటిమను నేర్పింది

మీరని రాయనా... !!

రేపటి తరానికి  - ప్రశ్నించేతత్వానికి

వారధులు మీరని రాయనా...

 

ఏమని రాయను

మీరెవరంటే.....!

ఎంతని రాయను

మీరెవరని అడిగితే....!!

 

రెక్కలిరిగిన పక్షులను

గగన విహంగాలను చేసిన

అరుదైన వైద్యులు మీరని రాయనా....

 

రెక్కలిరిచిన రాబందుల మీద

సమర శంఖాలు పూరించేలా

విప్లవాభ్యాసం చేసింది

మీరని రాయనా....!!!

 

ఏమని రాయను

మీరెవరంటే

ఎంతని రాయను

మీరెవరని అడిగితే.....!!!

 

స్వేచ్ఛ నిషిద్ధమైన నేలమీద

నిర్భయంగా పోరాట పిడికెళ్ళెత్తింది

మీరని రాయనా ...!!

 

నవ్వులే నిషిద్ధమైన నేరమీద

నిర్భందాన్నే నవ్వుల్తో తెంచేసింది.

మీరని రాయన.....

 

ఏమని రాయను

మీరెవరంటే

ఎంతని రాయను

మీరెవరని అడిగితే....

 

విప్లవ గురువులైన

వరవరరావు  అభిమాని 

కాశీం సార్ శిష్యుడు  

 

 

ఈ సంచికలో...                     

Jun 2023

    ఇంటర్వ్యూలు

ఇతర పత్రికలు