మా రచయితలు

రచయిత పేరు:    గులగట్టు ప్రగతి నివేదిత

కవితలు

ఏమిటో ఈ కలికాలం?

ఏమిటో కలికాలం

అర్ధం కాని మాయాజాలం

మానవత్వం ఉన్నవాడు కాదంట

మనీ ఉన్నవాడే మనిషంట

శ్రమించేవాడు కాదంట

సోకులొలికేవాడు శ్రమకారుడంట

రాతి విగ్రహానికి నిత్య నైవేద్యాలు

ప్రాణమున్న మనిషికేమో

ప్రతిరోజూ ఆకలిపస్తులు

పైసా ఉన్న వానిదే పాలన

అది లేని వారి జీవితం హేళన

ఎందుకో మానవుడు

గుణం చూడటం మానేసి

కులం గొడుగు పడుతున్నాడు

మనుషులంతా సమానమేనని మరచి

మతం ముసుగు వేస్తున్నాడు

పేదవారి ఆకలి కడుపులలోని

ఖాళీ గురించి పట్టింపు లేదు కానీ

ఆలయాలలోని హుండీలు మాత్రం

పోటీ పడి నింపేస్తున్నారు

ఏమైపోతున్నాయి నైతిక విలువలు

ఎటుపోతోంది లోన దాగివున్న సంస్కారం

అల్లారుముద్దుగా పెంచినందుకు

నేడు తల్లిదండ్రులకు దక్కుతున్న బహుమానం

- " వృద్ధాశ్రమం "

మానవతా విలువలు మరచి

మగువల జీవితాలను తన

రాక్షస కోరల్లో బంధించేస్తున్న

సమాజంలో

మమతల జల్లులు

కురిసేనా ఎన్నటికైనా

అనురాగపు సిరిమల్లెలు

విరిసేనా ఎప్పటికైనా

చుట్టూరా అన్యాయపుభూతం

తాండవిస్తున్నా

ప్రశ్నించడం లేదు

నాలుక , ఎందుకని ??

ఇంకెన్నాళ్లు మౌనం

ఇకనైనా మేలుకో మానవా

ప్రతిఘటించు తప్పుని

సంస్కరించు మంచిని

తీర్చిదిద్దు సమాజాన్ని

భావి భారతదేశ భవిష్యత్తుని !!

 

 

ఎవరో....??!! 

తాకలేని హరివిల్లుకి సప్తవర్ణాలను అద్దిందెవరో ??

అసలు లేని ఆ ఆకాశానికి నీలి రంగు ఎక్కడిదో ??

ఎత్తైన ఆ కొండలకు పచ్చని చీర కట్టిందెవరో ??

అల్లంత దూరాన ఉన్న ఆ వెన్నెలకు చల్లదనం పూసిందెవరో??

గల గలమంటూ పారే నది - అది ఎవరి మంజీరా శబ్దమో??

తళుక్కుమనును తారలు - అవి ఎవరి నవ్వుల మెరుపులో ??

ఊపిరాడని సంచిలోంచి సీతాకోకచిలుకకు ప్రాణం పోసిందెవరో ??

జీవం లేని రాయి పలికే ఓంకార నాద స్వరం ఎవ్వరిదో ??

ఏ రుచి లేని మట్టి నుండి పుట్టిన చెరుకుకు తీయదనం ఎక్కడిదో ??

జారిపోయే నీటిని నిలిపి ఉంచే శక్తి ఆ మేఘాలకు ఎవరిచ్చారో ??

పురి విప్పి నాట్యమాడే నెమలికి నాట్యం నేర్పిందెవరో ??

పాడే ఆ కోకిలకు తీయనైన కుహు కుహు రాగాలు ఎక్కడివో ??

అందమైన నెమలి పింఛానికి సింగిడి రంగులు వేసిందెవరో ??

చిలుకకు రామ నామం నేర్పిన గురువు - అది ఎవ్వరో ??

ఈ భువిపై సముద్రాలు నింపేందుకు బావులు తవ్విందెవరో ??

ఆ బావుల సరిహద్దులు ప్రతి సాగర తీరాన ఇసుకను పోసిందెవరో??

అద్భుతమైన ఈ ప్రకృతి సృష్టికర్త ఎవరో ??

ఈ వైవిధ్య జీవజాల రూపకర్త ఎవరో ??

 

పద్యసుధా మంజరి

సీ. ఈశ్వరుడే సెలవిచ్చెను ఏనాడొ

     నరులు సర్వము సమమని నీతి

 ఐననూ నీచమమైన వర్ణపరపు

     కలహములెందుకు మనల మనకు

  సూతులుయను నెపమును మోపి జనులందు

     చెడుగ వివక్షతను చూపుటేల

  గ్రామమునడుగుబెట్టర్హులు గాదంటు

     ఎల్లకవతలకు ఏల నరుల

ఆ. కాలవలెను యీ సకల కులాచారముల్

    యన్ని అగ్నిలోన సమిధ రీతి

    ఆ తరుణమునే నిజప్రగతి కలుగున్

    యీ జగత్తుకు ఘన కీర్తి తోడ !!

 

తే. సాటివారిలోన మనము గాంచవలసి

    నది సుగుణములే గాని వర్ణాన్ని కాదు

    తనువు సితముగుండుట గాదు అందమంటె

    మనసు యుండవలెను సితవన్నెలోన !!

 

తే.  తనువుకక్కర్లేదే పరిమళము గూడ

     కాని మనసుకుండవలెను మంచితనము

     మరియు మానవత్వము యను పరిమళాలు

     హృదయ సంస్కారమె నిజమకుటము మనకు

 

తే. గేళి చేయుట సరిగాదు ఎదుటివారి

    మేనినందునేదో లోపమున్న కార

    ణముగ యెవరి తనువు గూడ వారి స్వంత

    నిర్ణయము కాదుగా అది ఈశ్వరేచ్ఛ ..!!

 

 

 

ఉదయం

నీ చూపులె ఈ జగతికి సూర్యోదయం కావాలి

నీ నవ్వులె నిశి వేళన చంద్రోదయం తేవాలి

 

స్వార్ధమనే ఊబిలో కూరుకుపొయినది సమాజం

నువు పంచే అనురాగమె ప్రేమోదయం కావాలి

 

మానవత్వానికి ఇత్తడి విలువైనా లేదు నేడు

నువు చూపే కరుణే స్వర్ణోదయం కావాలి

 

శృంఖలాలు పడిపొయినవి నీతికీ నిజాయితీకి

నువు చేసే ప్రతిఘటనే స్వేచ్చోదయం తేవాలి

 

బెదిరిపోక ధైర్యంతో నువ్వు వేసే అడుగులే

ప్రజా ప్రగతి ప్రపంచానికి నవోదయం కావాలి

 

 

ఈ సంచికలో...                     

May 2023

    ఇంటర్వ్యూలు

ఇతర పత్రికలు