మా రచయితలు

రచయిత పేరు:    దొగ్గల రాజు

కవితలు

నేను రాజీ పడను..

నీతో

రాజీ ఒక్కటే శరణ్యం

అంటున్న రాజ్యమా..

నేను నీతో రాజీ పడను

 

నేను స్వేచ్ఛ కోసం

మాట్లాడుతునప్పుడు

నా నోటికి నీవు లాటి

అడ్డం పెట్టిన సరే నేను

నీతో రాజీ పడను..

 

నేను జనం కోసం

రాసే సమయంలో

నా కాగితం పై

ని తూటాలు అడ్డుగోడగా

పరిచిన నేను

నీతో రాజీ పడను..

 

నన్ను చెరసాలలో

బందీగా చేసి నా చుట్టూ

నిర్బంధపు విషవాయువు ను

వదిలిన

నేను నీతో రాజీ పడను..

 

నన్ను మరణం

అంచున పడుకోపెట్టిన

నా చిరునవ్వుతో మరణాన్ని చితిమంట

పేరుస్తానే తప్ప నీతో

రాజీ పడను..

 

నేను కవిని

నా గుండెల్లో స్వేచ్ఛగా విహరిస్తున్న

ఆశయాల పోరాట స్పూర్తికి

ని లాఠీలు,తూటాలు,

నిర్బంధ విష వాయువులు,

చేదిరిపోక తప్పదు..

 (రెండు సంవత్సరాల క్రితం భీమా కోరేగావ్ కుట్ర కేసులో అరెస్ట్ అయిన వరవరరావుకి సంఘీభావంగా)

మనం ఎటు వైపు...?

అద్దాల మెడలు ఒక  వైపు..

ఆకలితో కూడుకున్న పిల్లల ఆర్తనాదాలు ఒక వైపు..

అందాల పోటీలు ఒక వైపు..

ఆకలి మంటలు ఒక వైపు...

ప్రపంచాన్ని గుప్పిట్లో పెట్టుకునే పెట్టుబడిదారులు ఒక వైపు...

పడుకోవడానికి 'అరుగు' కూడా లేని నిరుపేద జనం ఒక వైపు...

AC కార్లలో తిరిగే

బడా బాబులు ఒక వైపు..

చేతి నిండా పని లేని

'నిరుద్యోగం' ఒక వైపు...

మతత్వం ఒక వైపు...

మానవత్వం ఒక వైపు...

మట్టి మనుషులపై

దాడులు ఒక వైపు...

దాచేస్తే దాగని నిజాలు ఒక వైపు...

ధనం ఒక వైపు..దారిద్ర్యం ఒక వైపు...

ప్రశ్నించే ప్రజలు ఒక వైపు..

ప్రశ్నను సహించలేని పాలకులు ఒక వైపు..

ఇప్పుడు సమాజాన్ని చదువుతున్న విద్యార్థులు గా మనం ఎటు వైపు...?

ప్రపంచం అంత దోపిడీతో కూడుకున్న సమయంలో మనకు మనం వేసుకోవాల్సిన ప్రశ్న...

ఈ సంచికలో...                     

Nov 2020