మా రచయితలు

రచయిత పేరు:    మాదారపు కళ్యాణ్

కవితలు

ఇదే నా మట్టివేదన...

రైతు నన్ను తొక్కితే.. నేనో పంటనై సమస్థానికి ఆకలి తీర్చి దైవాన్నైన...

బీదవాడు నన్ను తొక్కితే వాడికి నీడనిచ్చే గూడునైన....

కుమ్మరివాడు నన్ను తొక్కితే నేనో కుండనై, దాహం తీర్చే పాత్రనైన....

కని.... ఓ వ్యాపారస్థుడు నన్ను తొక్కితే...నేనో విగ్రహమై

నవరాత్రులు మతోన్మాదులకు వేదికైనా...

పాపాత్ముల క్షమాభిక్షను వినలేని చెవిటినైన... బలహీనుల కోరిక నెరవేర్చని అవిటినైన...

నా ముందు తాగి చిందులేసే వాడికి మద్యాన్ని అందించే సజీవాన్నైనా... నా వెనక ఆకలితో ఉన్న బిచ్చగాడికి పులిహోర ఇవ్వలేని జీవోచ్ఛవమైనా...

అణువణువు రంగులతో చెరువులలో, నదులలో కాలుష్యానైనా....ఆ కాలుష్యాన్ని తాగిన నీటి జీవులకు, పక్షులకు నేనో దయ్యాన్నైనా...... భూతన్నైనా........             

  ఇదే నా మట్టివేదన...

 

ఇదో స్వతంత్ర భారతం

ఇక్కడ రైతులు స్వతంత్రగా ఆత్మహత్యలు చేసుకోవచ్చు....

ప్రభుత్వాలు రైతు వ్యతిరేక చట్టాలు తీసుకురావచ్చు...!!!

ఇక్కడ ఉద్యోగాలు లేక, నిరుద్యోగులు స్వతంత్రంగా ఆత్మహత్యలు చేసుకోవచ్చు....

ప్రభుత్వాలు ఎలక్షన్లకోసం, ఉద్యోగాలు ఆపుకోవచ్చు...ఓట్లకోసం!!!

ఇక్కడ అణగారిన వర్గపు స్త్రీలను,స్వతంత్రంగా చరచవచ్చు...

అధికార వర్గాలు, చరిచిన వాళ్ళని కాపాడుకోవచ్చు...!!!

ఇక్కడ పేదవాళ్ళు స్వతంత్రంగా ఆకలి చావులు చావొచ్చు...

అధికారులు మాత్రం, సమావేశాల్లో చాయ్, బిస్కట్లకోసం కోట్లు ఖర్చు చెయ్యవచ్చు..!!!

పేదవాడు తప్పు చేస్తే వెంటనే,స్వతంత్రగా శిక్షించవచ్చు...

అదే పెద్దవాడు తప్పుచేస్తే...ఆ శిక్షలను ఎన్ని సంవత్సరాలైన వాయిదా వేయవచ్చు...!!!

ఇక్కడ ఆకలికోసం ప్రశ్నించిన వాణ్ణి నక్సలైట్ అనొచ్చు... అధికార దాహంకోసం ప్రశ్నించినవాన్ని నాయకుడు అనొచ్చు...!!!

మతఅణిచివేతని ఎదురించినవాన్ని,మాంత్రికుడని కొట్టి చంపొచ్చు...

మతఘర్షణలు సృష్టించినవాన్ని, బాబాలని పూజించవచ్చు...!!!

పేదవాడు ధనం దాచుకుంటే,

జైల్లో వెయ్యొచ్చు...

పెద్దవాడు దాచుకుంటే,వాన్ని విదేశాల్లో దాయావచ్చు...!!!

చివరిగా ఈ స్వతంత్ర భారతం...పేదవాడి చావులకి, పెద్దవాడి కాపాలకి తప్ప, స్వేచ్ఛ సమానత్వం కోసం కాదు... కాలేదు.. కాబోదు...!!!

 

ఈ సంచికలో...                     

Sep 2023

    ఇంటర్వ్యూలు

ఇతర పత్రికలు