మా రచయితలు

రచయిత పేరు:    ధర్పల్లి సాయికుమార్

కవితలు

ఎన్నో ఏళ్లుగా

ఎన్నో ఏళ్లుగా

అప్పుల్ని అవినీతిని మోస్తూ

ఆకలి కోసం ఎన్నెన్నో

అంతర్యుద్ధాలు చేసి

ఈ దేశం నెత్తుర్ని

ధారబోసింది

ఈ దేశమింక

అప్పుల్ని

అవినీతిని

మోయలేక పోతుంటే

సత్తువ సచ్చిన

ఈ అస్థిపంజర దేహానికి

ఉడుకు నెత్తురు నెక్కించండి

ఈ సంచికలో...                     

Jan 2021

ఇతర పత్రికలు