మా రచయితలు

రచయిత పేరు:    డా కాళ్ళకూరి శైలజ

కవితలు

చివరగా ఒక చూపు

నిట్ట నిలువుగా నీడ మెదిలితే 

నా కన్నా! నువ్వొచ్చావనుకున్నా.

నిను కన్న నా బిడ్డ పేగుకే తెగులొచ్చిందో

కోసి,తీసేసి, కరెంట్ పెడతారంట !

మూణ్ణెల్లు పారిన ఎర్ర కాలువలో

జబ్బు ఎదురీది వచ్చింది కామోసు.

 

కళ్ళు బైర్లు కమ్మితే,నీ మీది బెంగనుకునేను.

కాళ్ళు పీకితే,వయసు మీరిన నిస్సత్తొనుకునేను.

నోరెండిపోతుంటే వేసంగి లెమ్మని పొద్దు పుచ్చాను.

ముప్పు ముంచి మీ అయ్య చేతులు

నన్ను మోసేదాక కానుకోలేదురా!  

 

వెన్ను మంచానికి ఆన్చి,

చేతి ముడుతలు సవరించి,

ఏ తల్లి కన్న బిడ్డ దయనో

ఎర్రగా నరం లోకి ఎక్కించిన వేళ

చెరుపు మరుపుల సందున

నీ పిలుపు 'అమ్మా' అని సోకినట్టై,

ఆశ కనురెప్పలు దాటి పొంగి

కాలు చెయ్యాడనీదు.

 

అప్పుడెపుడో దూరాభారం పోయిన కొడుకా!

ఈడ ఎటు చూసినా నాలాటి అమ్మలే.

ఇంటి ముంగిట కళ్ళాపి జల్లింది మొదలు,

రోజూ ఏటి నీరు,ఇంటి బరువు మోసినోళ్ళమే.

ఎన్ని పేనాల రాక,ఎన్ని పేనాల పోక చూస్తిమో,

ఇప్పుడిక మా బతుకు గతుకుల లెక్క తేలాలి!

 

ఆడోళ్ళ వార్డులో ఈ ఆఖరి చూపు

ఒంటిరెక్క తలుపు కిర్రుమన్నన్ని సార్లు,

గుండె దరువును మోగిస్తూనే ఉంటుంది .

ఎవరి బిడ్డ పలకరింపు కు ఒచ్చినా,

మా అందరి ఆశలూ ఎగదోసిన దీపంలా ఎలిగిపోతాయి.

 

మీ నాన్న కండువాలో ఇంకిపోయే

వెచ్చని కన్నీటి చుక్కగానైనా

ఒకసారి వచ్చి పోరా!

 

(గైనిక్ వార్డ్ గోడల కన్నీటి చారికలు)

 

చీకటి కవల

పొగతో పగ చిమ్ముతూ,

మబ్బుల్ని చెదరగొట్టి మేడలు కట్టింది.

కొండ పక్కకు ఒత్తిగిల్లే వెలుతురు బాతును

విస్తరణ కత్తి వేటుకు బలి చేస్తూ,

ఏటా చెరువుగట్టు ను తవ్వి తవ్వి నవ్వింది.

అల్లిబిల్లి తీగెల చిట్టి అడవిని

కాస్త కాస్త చప్పరించి చదరాలుగా కోసింది.

ఒద్దన్నా వచ్చిపడే అవసరం నగరం.

 

పరువు పాచికలాడించి 

ఊడిగం చేయించే జూదగృహం.

ఆశల కర్మాగారం లో పుట్టిన కృత్రిమ ఆటబొమ్మ.

తనను సృష్టించిన మనిషినే

విలాసాల కలలతో  స్నేహం చేయించి

భ్రమల పందేరంలో దేహాన్ని

బేరం పెట్టమంటుంది పట్నం.

 

పక్క వాడిని తొక్కి మరీ 'పైకి' లేచే 

పోటీ పరీక్ష ఇక్కడ చట్ట బద్ధం.

మోసం,మోహం కలనేసిన మలిన వస్త్రం.

ఆకాశాన్ని మోసే ఇరుకు గదుల్లో,

ఏమెరుగనట్టు అడ్డంగా పడుకునే‌ కొండచిలువ

పుట్టిన కొన్నాళ్ళకే  తప్పిపోయి

అవినీతికి అమ్ముడు పోయిన ' చీకటి కవలనగరం.

 

పల్లె బావుండేది.

"పిన్నీ ,వదినే" , "చంటోడా,నడిపోడా " అంటూకూరిమి తో సుఖం,దుఃఖం పంచుకునేది.

ఒక చిన్నారి పురిటి కేక ను పండుగ చేసుకుని,

ఒక మరణాన్ని మదిలో మోసి

మూకుమ్మడి పస్తు పడుకునేది.

 

అనుబంధం విరబూసే వనం పల్లె.

ఇప్పుడిలా నగరం ఆవలి ఆవరణలో

కుండీలో మరుగుజ్జు మర్రి లా మిగిలింది.

 

 

ఈ సంచికలో...                     

Sep 2023

    ఇంటర్వ్యూలు

ఇతర పత్రికలు