మా రచయితలు

రచయిత పేరు:    చెల్పూరి శ్రీకాంత్

కవితలు

రోదనలు...

మినుకు మిణుకుల

మెరుపులు

ఉడికి ఉడకని

కూడులు !

 

కంటతడి ఆరని

రోదనలు

విలపిస్తె తీరని

బాధలు !

 

మరవని జ్ఞాపకాలు

కైనీడలై వెంటాడే

చిహ్నాలు !

 

గుడిసెలోని గుడ్డి దీపం

గాయాలతో మూలిగే

వృధ్యాప్యం !

 

కాటికి ఎరుకైన బంధం

తోడును వీడటమే ధర్మం

దుర్భరమైన జీవితం

ఎందుకింత నరకం !

 

పాప పుణ్యాల క్షేత్రం

ఎరుక లేదు ఎవ్వరికి

వాస్తవం !!

 

                            

ఈ సంచికలో...                     

May 2023

    ఇంటర్వ్యూలు

ఇతర పత్రికలు