మా రచయితలు

రచయిత పేరు:    నిఖిల్ బి ఏ

కవితలు

అక్షర జ్ఞానం

అందని చూపులకు అమ్మే గా చందమామ

వాడిపోని, చెడిపోని, పరిమళం లాంటి ప్రేమను అందించే దైవం అమ్మే...

నడక రాని పసితనానికి నడిపించే నడకనే నా తల్లి

ఆకలి యెరుగని యవ్వనానికి కడుపు నింపే బువ్వే కదా అవ్వా

జ్ఞానం యెరుగని బాలతత్వానికి అక్షర జ్ఞానం అమ్మే గా

అచ్చమైన స్వచ్ఛమైన మనసే అమ్మా...

మహోన్నత ప్రేమా మూర్తి అయిన అమ్మకే సొంతం ప్రేమ చూపడం అందుకే అంటున్న "నా ప్రేయసి నా తల్లి"

ఈ సంచికలో...                     

Jun 2023

    ఇంటర్వ్యూలు

ఇతర పత్రికలు