మా రచయితలు

రచయిత పేరు:    అయిత అనిత

కవితలు

నీటి బుడగ

ఎంత అందంగా నర్తిస్తావో

నీటి అలల హొయలపై...నువ్వు!

 

ఎంత హాయిగా విహరిస్తావో

వన్నెచిన్నెలతో గాలితేరులో...నువ్వు!

 

కనుోగిలిలో  రంగు రంగుల స్వప్నమై

పిల్లల మదిదోచేవు...నువ్వు!

సబ్బు నురగవై లేలేత చేతుల్లో ఆడేవు...నువ్వు!

 

నీ ఆయువు క్షణమని తెలిసినా...

చెరగని చిరునవ్వుతో

పయనిస్తావు...నువ్వు!

 

పరుల సంతోషంలో

పాలుపంచుకుంటావు..నువ్వు!

కాలంలో కరుగుతున్నా

గమ్యానికై పరుగెడుతావు..నువ్వు!

 

ఇంకేం కావాలి..!

జీవిత పాఠాలు నేర్చుకొవడానికి..!!

నువ్వే గురువై సత్యాలు బోధించగా...!

జగతికి స్ఫూర్తి మంత్రాన్ని బోధించగా.!

ఈ సంచికలో...                     

Jul 2021

ఇతర పత్రికలు